Banner_Arawan1.jpg

ARAWAN

PROPERTY

CONSULTANT

ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์

โดยทีมงานมืออาชีพ

 
shutterstock_1663507816-[Converted].png

WHY US

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการการบริหารการตลาด และการขาย

แบบครบวงจร ผ่านประสบการณ์จริงในการบริหารโครงการ ตั้งแต่

เริ่มต้น จนจบโครงการ ให้การดูแลโครงการ และติดตามอย่างใกล้ชิด

ทุกขั้นตอน สามารถปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ลดความเสี่ยง

ในด้านการพัฒนาโครงการ

 
shutterstock_1936441531.jpg

OUR SERVICES

1.png

01

บริหารการตลาด
และการขาย

2.png

02

ศึกษาความเป็นไปได้

ทางการตลาด

3.png

03

ที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ

4.png

04

วางแผนกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด

แบบครบวงจร

5.png

05

ให้บริการ

โอนกรรมสิทธ์

6.png

06

บริการตัวแทน

ซื้อ ขาย เช่า

อสังหาริมทรัพย์

OUR
WORK

ผลงานที่เราดูแล และให้บริการลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท

ทั้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูงหลายโครงการ ด้วยประสบการณ์ในการบริหารงานผสมผสานกับความเชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การตลาด

และการขายมาเสริมความสำเร็จให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์

 

CONTACT US

Thanks you for submission!

Arawan Property Co.,Ltd

Arawan Property การขาย การตลาดและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

120/1066 M Society Condominium , Moo9 , Bond Street , Bangpood Sub District ,Pakkret District , Nonthaburi 11120,Thailand

QR Code Arawan.jpg