Banner_Arawan4.jpg

ABOUT US

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับเจ้าของโครงการ

และนักลงทุนอย่างครบวงจร One Stop Service โดยทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์

ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ การสำรวจตลาด

การวิเคราะห์ และการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของโครงการ เป็นที่ปรึกษาในการ

พัฒนาโครงการบริหารการตลาด และการขาย การวางแผนกลยุทธ์ในการใช้สื่อโฆษณา

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนถึงการบริการด้านการโอนกรรมสิทธิ์

ให้กับลูกค้าเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

WHY US 

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี

ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ด้วยรูปแบบการทำงานที่ทันสมัย

และใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมร่วมพัฒนาโครงการอสังหาฯและเติบโตไปด้วยกัน

shutterstock_1368241724.jpg

ทีมงานมืออาชีพ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการการบริหาร

การตลาด และการขายแบบครบวงจร

ผ่านประสบการณ์จริงในการบริหารโครงการ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ ให้การดูแลโครงการ และติดตามอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ใส่ใจในรายละเอียด 

shutterstock_1680524959.jpg

ปิดการขายได้ตามเป้าหมาย

สามารถปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ลดความเสี่ยงในด้านการพัฒนาโครงการ  

และประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน

shutterstock_740349583.jpg

ลูกค้าไว้วางใจ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ

จนทำให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้วไว้วางใจ

ใช้บริการต่อเนื่อง