เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาราวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับเจ้าของโครงการ และ นักลงทุนอย่างครบวงจร โดยทีมงานมือชีพ และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 25 ปี การให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ การสำรวจตลาด การวิจัยตลาด การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การบริหารโครงการ การบริหารการตลาด และการขาย ตลอดจนถึงการบริการด้านการโอนกรรมสิทธ์ ให้กับลูกค้า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

บุคลากรหลัก

 

 

การศึกษา: 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ประสบการณ์:

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาราวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางใหญ่ เซ็นต์เตอร์ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอก เรียลตี้ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการขาย บริษัท เอก เรียลตี้ จำกัด

- วิศวการขาย, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารและการประชาสัมพันธ์,

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการขาย บริษัท อาราวรณ พร็อพเพอร์ตี้

จำกัด

- พนักงานขาย บริษัท เอก เรียลตี้ จำกัด

- พนักงานขาย บริษัท สยามนำโชค จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการขาย

วรรณภา หม้อศรีใจ

กรรมการผู้จัดการ

อาราวัฒน์ หม้อศรีใจ