เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาราวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับเจ้าของโครงการ และ นักลงทุนอย่างครบวงจร โดยทีมงานมือชีพ และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 25 ปี การให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ การสำรวจตลาด การวิจัยตลาด การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การบริหารโครงการ การบริหารการตลาด และการขาย ตลอดจนถึงการบริการด้านการโอนกรรมสิทธ์ ให้กับลูกค้า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

บุคลากรหลัก

press to zoom
press to zoom

 

 

การศึกษา: 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ประสบการณ์:

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาราวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางใหญ่ เซ็นต์เตอร์ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอก เรียลตี้ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการขาย บริษัท เอก เรียลตี้ จำกัด

- วิศวการขาย, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารและการประชาสัมพันธ์,

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการขาย บริษัท อาราวรณ พร็อพเพอร์ตี้

จำกัด

- พนักงานขาย บริษัท เอก เรียลตี้ จำกัด

- พนักงานขาย บริษัท สยามนำโชค จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการขาย

วรรณภา หม้อศรีใจ

กรรมการผู้จัดการ

อาราวัฒน์ หม้อศรีใจ